h1

Arvestuse tulemused!

01/04/2009

Testi lehe võttis välja 42 tudengit, neist sooritas arvestuse 38 tudengit. Mitteilmumine läks kirja neljale tudengile.

Parima tulemuse – 41 õiget vastust 50 hulgast – saavutasid II kursuse tudengid Kadri Saarepuu ja Kaisi Udumäe.

Seminarides osalemise ja arvestuse koondtabel.

Ilusat kevadet!

h1

Neljanda eetikaseminari küsimused 26.märtsil 10:00-12:00

26/03/2009

Seminariküsimused
Lucius Annaeus Seneca Moraalikirjad Luciliusele

1.    III: Sõprus ja usaldus?
2.    Sõbraga rääkimine?
3.    Alati rahutud ja rahulikud on tegelikult kes?
4.    IX: Millist väärarvamust Seneca vaidlustab siin?
5.    Kahemõttesus milles?
6.    Milles epikuurlased ja stoikud on üksmeelsed?
7.    Kuidas reageerib stoiku kaotusele?
8.    Suhtumine sõpruse loomisse?
9.    Milleks Epikuros sõprust vajalikuks peab?
10.     “Miks soetan sõbra?”
11.     Mida on tarvis õnnelikuks eluks, mida eluks üldse?
12.     Tark ja rumal puuduses, vajaduses ja oskuses?
13.     Imetlusväärne mees?
14.     XXXIX: Breviaarium ja summaarium?
15.    Suur hing?
16.     XLII: Tubli mees?
17.     Miks paljude pahed ei ole ilmsed?
18.     Tasuta saadud?
19.     LXXV: Mõtlemine ja rääkimine?
20.     Tark ja teiste erinevus?
21.     Hingehaigused ja pahelisus?
22.     XCII: Õnneliku elu ainuke tingimus?
23.     Mis on õnnelik elu?
24.     Hinge mõistusetaosa kaks osa?
25.     Puhas riie?
26.     Õnn ja õnnetus?
27.     Auväärsus ja tühisus?
28.     Mis on vooruses erakordset?
29.     Ebatäiuslikus mehes on..?
30.     Inimese ülevus?
31.     Stoiku suhe ihusse?
32.     CXVI: Erinevad suhtumised kirgedesse?
33.     Suhe muutlikku ja ohjeldamatusse asja?
34.     CXVII: Tarkus kui hüve ja tarkolemine: toime ja keha?
35.      Seesama õnneliku elu suhtes?
36.     Stoikude “jumala-tõestus”?
37.     Kas see, mis millelegi saab osaks, on väljapoole seda, millele saab osaks, või selles, millele saab osaks – arutluse otstarve?
38.     Tarkuse erinevus ilust, rahast jmt?
39.     Peripateetikute arvamus?
40.     Tarkuse määratlus?
41.     Põllu ja tarkuse erinevuse analüüs?
42.    “Oh, kui juba rutem sureks!” – Seneca suhtumine?
43.     Tõelised ja tarbetud küsimused stoiku jaoks?
44.     (33) Mida filosoofia on ja mida ei ole?

h1

Kolmanda eetika seminari küsimused 19.märtsil 10:00-12:00

19/03/2009

Seminariküsimused

Aristotelese Nikomachose eetika VIII raamat

1.    Millised heateod on kõige enam väärt?
2.    Kuidas sõbrad võivad olla pääseteeks? Oled nõus?
3.    Milleks reisimine võib olla hea?
4.    Millises vahekorras on riik ja sõprus?
5.    Mis iseloomustab õiglasi?
6.    Erinevad arvamused sõpruse kohta?
7.    Milline on Aristotelese küsimuse asetus sõpruse kui suhte kohta?
8.    II: Mille varal miski muutub selles kontekstis heaks?
9.    Milles avaldub vastastikune heatahtlikkus?
10.     III: Milliseid sõpruse liike Aristoteles eristab?
11.     Juhuslik sõprus? Kuna lakkab?
12.     Millel põhineb noorte inimeste sõprus? Miks?
13.     Milline on täiuslik sõprus?
14.     IV: Kuidas väljendub retsiprokatiivsus sõpruse puhul?
15.     Mille poolest erineb armunu ja armastatu vahekord sõprusest?
16.     Laimu toime sõprusele?
17.     Millest sõltub sõprus?
18.     V: Kuidas toimib vahemaa sõprusele?
19.     Millised ei sõbrune kergesti?
20.     Miks nimetatakse sõprust ka võrdsuseks?
21.     VI: Vanade ja noorte inimeste erinevus sõpruses?
22.     Millist sõpruse vormi  kahest mittevooruslikust Aristoteles eelistab?
23.     Kuidas võimukandjad sõbrustavad? Keda nad otsivad?
24.     VII: Milline on ülimusel põhinev sõpruse vorm?
25.     Mida selline sõprus armastuse või kiindumise korral eeldab?
26.     Võrdlus õiglusega?
27.     VIII: Miks eelistatakse olla armastatud kui et ise armastada?
28.     Miks kaldutakse rõõmustuma valitsejate austusest?
29.     Kellele on oluline asjatundlike lugupidamine?
30.     Sõprus ja eksitus?
31.     Rikutute sõprus?
32.     Kuna võib armastaja tunduda naeruväärsena?
33.     IX: Kuidas kaasuvad sõprus ja õiglus teine-teisega?
34.     Kuidas sõpradele kõik on ühine?
35.     Ebaõiglus sõpruses?
36.     Kuidas Aristotelese pakutud riigi genealoogia eristub Hobbesi poolt pakutust?
37.     X: Millised opositsioonide triaadi esitab Aristoteles riigikorralduse puhul?
38.     Kes on kuningas Aristotelese käsituses?
39.     Mille poolest erineb Aristotelese oligarhia käsitus kaasaegsest?
40.     Miks on demokraatia eelistatud türanniale ja oligarhiale?
41.     Miks paarisuhtes ei tohiks mehel olla kogu võimutäiust?
42.     XI: Valitseja sõprus?
43.     Millises riigis pole sõprust?
44.     Mis on ori?
45.     Millises moel on demokraatias sõprust suurimal määral?
46.     XII: Millest lähtub sugulastevaheline sõprus? Selle eripärad?
47.     Lapse sõprus vanema suhtes?
48.     Millisest lähtepunktist tuleks üles ehitada ühiseluline korraldus?
49.     XIII: Lahkumineku eripärad? Kuna ja kes süüdistab?
50.     Andmine kasule rajatud sõpruses?
51.    Mida inimesed soovivad, ent siiski valivad?
52.     Vale inimese heategu, kuidas toimida?
53.     XIV: Kas parem inimene peaks saama suurema osa?
54.     Keda ei austata?
55.     Millega austus on seotud?
56.     Kuidas soovitab Aristoteles käituda ebavõrdsetega?
57.     Isa ja poeg: norm ja rikutus?

h1

Teise seminari küsimused (12.märts 9:00-11:00)

12/03/2009

Seminariküsimused
Aristotelese Nikomachose eetika V raamat

1. Milline on üldine arusaam õiglusest?
2. Milliseid erinevaid õigluse ja ebaõigluse tähendusi Aristoteles loetleb?
3. Kuidas jõuab Aristotelese arutlus ebaõigluses hüveni?
4. Ebaõiglase inimese valikute iseärasused?
5. Mida Aristotelese käsituses seadused taotlevad?
6. Mida teeb õiglus ühiskonnasuhetes?
7. Millisteks üllasteks asjadeks õiglane seadus Aristotelese näidetes inimest kohustab?
8. Mida leebe inimene ei tee?
9. Millega võrdsustab Aristoteles õigluse?
10. Kuidas õiglus saab olla voorus, mis kuulub ka teistele?
11. Milline on õigluse osas rikutud inimene ja milline üllaim?

12. II: Millisel moel eritleb Aristoteles õigluses tervikut ja osa?
13. Kaks motiivi abielurikkumisel?
14. Kuidas jaotab Aristoteles ebaõiglust?
15. Seaduse otstarve loomutäiuse osas?
16. Osalise õiguse avaldused?
17. III: Millest ebaõiglane inimene ei hooli?
18. Kuidas võrdsus on vahepealne?
19. Millele peanb õiglane jagamine vastama? Selle loetelu?
20. Milles seisneb “õiglane kui põhimõtteline vastavus”?
21. Mis on õigluse geomeetriline vastavus?
22. Ebaõigluse all kannataja ja ebaõigluse tegija suhe hüvedesse?
23. IV: Mida puudutab õigluse aritmeetiline vastavus?
24. Kohtuniku roll aritmeetilise vastavuse korral?
25. Kuidas kohtunik on vahepealne?
26. Kuna öeldakse “oma jagu on käes”?
27. V: Milles seisneb retsiprokatiivsus?
28. Miks peab võimukandja olema leebe inimene?
29. Milles seisneb orjalikkus?
30. Tänu millele Aristotelese käsituses riik koos seisab?
31. Mis juhtub ühiskonnaga kui võrdsust ei ole?
32. Mis on ühiskondliku vahetamise puhul hädatarvilik õiglustloov ühik?
33. Vastutasumise kirjeldus? On see usutav?
34. Millisel moel õiglus on vahepealne?
35. Õiglase inimese määratlus selles kontekstis?
36. Ebaõiglane kohtlemine ja toimimine?
37. VI: Millisel puhul ei tee abielurikkumine inimest koheselt ebaõiglaseks?
38. Miks peab valitsema loogiline arutelu?
39. Võimukandja tasu?
40. Mis teeb inimese ebaõiglaseks?
41. VII: Milles seisneb loomuõigus?
42. Kuidas Aristoteles kaldub latentsesse realismi (s.o 1500 aastat hilisema universaalide vaidluse küsimuses)?
43. VIII: Mis kvalifitseerib õigluse predikeerimise inimesele?
44. Kuidas Aristoteles argumenteerib?
45. Juhuse vahekord õiglusega?
46. Õnnetus ja eksitus?
47. Kuidas ei pruugi viha olla ebaõiglane?
48. Millised vastu tahtmist tehtud teod väärivad kaastunnet?
49. IX: Kas on vabatahtlikult võimalik ebaõiglase kohtlemise osaliseks saada?
50. Kuidas ohjeldamatu ei ole ebaõiglane?
51. Kes annavad teadlikult rohkem kui annavad ära?
52. Kumb käitub ebaõiglaselt: enam andja või enam saaja?
53. X: Milles seisneb korralikkus?
54. Miks pole õiglus ja korralikkus kattuvad mõisted?
55. Milles seisneb korralikkuse olemus?
56. XI: Milliseid põhjendusi Aristoteles toob, et enda suhtes toimides ei saa olla ebaõiglane?
57. Aristotelese suhtumine enesetapmisse?
58. Millal ebaõiglane toimimine on halvem kui ebaõigluse osaks saamine?

h1

Esimese seminari küsimused (5.märts 9:00-11:00)

05/03/2009

Seminariküsimused

Aristotelese Nikomachose eetika II raamat

1.    Millist eristust Aristoteles mainib loomutäiuse osas esimeses lõigus?
2.    Kuidas kujuneb kombetäius?
3.    Vooruste määratlemine võrdluses loodusega?
4.    Millist argumenti Aristoteles kasutab looduse ja vooruste võrdlemiseks?
5.    Vooruste ja loodusest antu vahekord?
6.    Milliseid näiteid Aristoteles toob?
7.    Milline on seadusandja peamine soov seadusi luues?
8.    Milliseid nõudmisi seab selline soov seadusandjatele?
9.    Milline on õpetaja roll loomutäiuste osas?
10.     Millega sarnaselt tekivad seadmused?
11.     II lõik: millest on motiveeritud Nikomachose eetika kontekst?
12.     Millest lähtuvalt tuleb tegutseda?
13.     Mis hävitab vooruse võimalikkuse?
14.     Mida toob kaasa suhtumine naudingusse?
15.     Kuidas määrata sättumust?
16.     Kes on tasakaalukas, kes ohjeldamatu?
17.     Milles Aristoteles nõustub Platoniga?
18.     Millega õigustab Aristoteles kasvatamisel karistamist?
19.     Kuidas muututakse kõlvatuks?
20.     Voorusliku tegevuse suhe naudingu ja pahelisusega?
21.     Millise opositsioonide triaadi pakub Aristoteles välja praktilise valiku alusena?
22.     Halva mehe eritunnus?
23.     Vooruslikkuse algus, katkemine ja toimimine?
24.     VI: Voorusliku teo tunnused?
25.     Mille poolest on Aristotelese õiglase ja tasakaaluka teo määratlus puudulik?
26.     Kuidas saada tubliks?
27.     Mida on vaja eeskujulikuks inimeseks saamiseks?
28.     Milline on ebafilosofeerimine?
29.     V: Millised hingenähtused on olemas?
30.     Eeskujulikkuse ja kõlvatuse suhe tunnetesse?
31.     Millest kiitus või laitus sõltuma peaks?
32.     Mida voorus alati on?
33.     Tunnete ja vooruste vastandamine liikumise osas?
34.     Vooruse suhe toimingusse?
35.     Mis on mõõdu aluseks?
36.     Millisest valdkonnast tuuakse näiteid?
37.     Mida eeldasid pütagoorlased eksimuse suhtes?
38.     Milliste tunnete ja tegude puhul pole võimalik vahepealsus?
39.     Mida ütleb Aristoteles liiderdamise kohta?
40.     Mida vahepealsusel ei ole?
41.     VII: Milline on vapruse määratlus?
42.     Kuidas ilmneb voorus raha suhtes?
43.     Kes on pisinokitseja?
44.     Millist opositsioonipaar positsioneerib väärikust?
45.     Autaotluse skaala?
46.     Viha skaala?
47.     Tõe suhtes?
48.     Meelelahutuses nauditavus?
49.     Elu suhtes?
50.     Kes on lipitseja?
51.     Mis varjutab meie otsustusvõimet?
52.     Millega seostub nördimus?
53.     VIII: Hoiakute arv ja liigid?
54.     Kuidas saab vapper mees paista argpüksina?
55.     IX: Mille suhtes on voorus vahepealne?
56.     Kuidas leida vahepealne, endale sobiv mõõt?
57.     Kuidas määrata vahepealse koht?

h1

Arvestus 1.aprillil!

31/03/2009

Eetika arvestuse tegemiseks on vaja 1.aprillil kell 14:00 tulla auditooriumisse 204 (Puiestee 80A). Arvestus seisneb 50-küsimusega testi tegemises, millele pääsemise eelduseks on kõigis seminarides osalemine või puudumise korral küsimustele tagantjärgi kirjalikult vastamine. Pool küsimustest puudutavad loetud tekste ja teine pool loengutes kõneldut, milles aktsentueeritud osa on leheküljel Kursuse materjalid ära toodud.

31.märtsi seisuga saavad testi sooritada 47 ülesantud nimest 42. Ühtegi kirjalikku tööd pole esitanud Siim Teder, Robert Kähr ja  Birgit Alesmaa. Üks kirjalik töö on esitamata Kärt-Mari Pajul ja Martin  Mclean’il.

Seminaridel osalemise ja kirjalike tööde esitamise nimekiri 31.märtsi seisuga.

h1

Seminarid ja kirjalik vastamine (27.03.09)

27/03/2009

Seminaridest osavõtt ja kirjalik vastamine 27.märtsi seisuga.

h1

Seminarid ja kirjalik vastamine (24.03.09)

24/03/2009

Seminarides osalemine ja kirjalik vastamine 24.märtsi seisuga.

h1

Uus lehekülg – Kursuse materjalid!

21/03/2009

Lehtede hulka (paremal ribal) on lisatud uus lehekülg – Kursuse materjalid – , mille varal avaneb ligipääs loengute kasutatud Powerpointi presentatsioonidele ja loengute sünopsistele.

h1

Seminarid ja kirjalik vastamine

21/03/2009

Seminaridest osalemine ja kirjalik vastamine 21.märtsi seisuga.

h1

Seminari reeglitest

19/03/2009

Küsimuste suunatus tekstile peab tagama miinimumkontrolli, et tekst on loetud ja esmasel tasemel mõistetud. Küsimuste arv on motiveeritud soovist hoida üleval tempot ja kasutada aega produktiivselt tekstiga tegelemiseks. Kuna mistahes spontaanselt tekkivad teema ja tekstiga seostuvad filosoofilised pöörded, iseseisvad mõttearendused  ja algatused on teretulnud.

h1

Neljanda seminari kirjandus

19/03/2009

Neljanda seminari teemaks on väärtused. Arutlemisele tuleb valik kirju Lucius Annaeus Seneca Moraalikirjad Luciliusele.

Kirja number

Teema

3

Tõesest ja väärast sõprusest

9

Filosoofiast ja sõprusest

39

Üllastest pürgimustest

42

Väärtustest

75

Vooruste kaitsest

92

Hingehaigustest

116

Enesekontrollist

117

Tõelisest eetikast

Kokku ca 33 lehekülge

h1

Kolmandas seminaris osalejad

19/03/2009

Kolmas seminar leidis aset 19.märtsil uuel ajal 10-12, teemaks Aristotelese Nikomachose eetika VIII raamat.

Nimekirja põhjal osales 40 inimest, puudus 7.